Uitzetten en maatvoeren

Uitzetten en maatvoeren zijn belangrijke begrippen in de bouw en het maken van constructies. Het is van essentieel belang dat er bij het uitzetten en maatvoeren nauwkeurig te werk wordt gegaan, om fouten en problemen in een later stadium te voorkomen.

De termen en 'uitzetten' en 'maatvoeren' worden gebruikt in infra en in de woning- en utiliteitsbouw. Ze omvatten alle meetwerkzaamheden in bouwprojecten, zoals:

Onze diensten in uitzetten en maatvoeren

Uitzetten

Uitzetten is het bepalen van de exacte positie van bijvoorbeeld een fundering, wanden, kolommen, ramen en deuren op basis van de gegeven maten en tekeningen. Het uitzetten is een belangrijke stap in het bouwproces, omdat het de basis legt voor de verdere werkzaamheden.

Hoe wordt er uitgezet?

Het uitzetten doen we met behulp van diverse meetinstrumenten, zoals een waterpas, theodoliet, total station of GPS-apparatuur, zoals de plotter robot. Met deze instrumenten wordt de positie van bijvoorbeeld een fundering op de juiste plek uitgezet, zodat deze op de millimeter nauwkeurig geplaatst kan worden. Dit is belangrijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld muren scheef worden geplaatst en daardoor niet goed aansluiten op andere elementen.

Maatvoeren

Maatvoeren is het controleren van de maten en hoogtes van bijvoorbeeld muren, vloeren en plafonds op basis van de gegeven tekeningen en specificaties. Hierbij wordt gekeken of de maatvoering overeenkomt met de tekening en of de elementen op de juiste hoogte zijn geplaatst. Maatvoeren gebeurt vaak tijdens en na het uitzetten van de elementen.

Hoe wordt er gemeten bij maatvoeren?

Bij maatvoeren maken we gebruik van diverse meetinstrumenten, zoals een waterpas, laserwaterpas en meetlint. Hiermee kunnen bijvoorbeeld hoogtes van muren en vloeren worden gecontroleerd en kan worden bepaald of deze recht zijn. Ook wordt er gekeken of de afstanden tussen verschillende elementen kloppen en of deze volgens de tekening zijn geplaatst.

Het belang van uitzetten en maatvoeren

Uitzetten en maatvoeren zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de constructie voldoet aan de gestelde eisen en veiligheidsnormen. Fouten bij het uitzetten of maatvoeren kunnen leiden tot grote problemen, zoals scheve muren en verkeerd geplaatste heipalen. Het is daarom van groot belang dat dit nauwkeurig gebeurt. Kooiker Maatvoering is de aangewezen partner. Wij ontzorgen u graag van A tot Z bij inmeten en uitzetten in bouw- of infraproject.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wil je een grensreconstructie laten doen? Of graag een nauwkeurige maatvoering van een aanstaand bouwproject uit laten zetten? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Offerte aanvragen