Kadastrale grens inmeten en uitzetten

Hoe lopen de kadastrale grenzen van een perceel

In nieuwbouw wijken is overduidelijk waar de erfgrenzen lopen. In oude woonwijken en stadscentra daarentegen is soms lastig te bepalen wat de grenzen zijn van je perceel. Om problemen te voorkomen is het fijn om dit goed in kaart te brengen en vast te laten leggen. De kadastrale grens inmeten en uitzetten is dé oplossing.

Onder het inmeten en uitzetten van kadastrale grenzen verstaan we het bepalen en markeren van de exacte grenzen van een stuk grond volgens het kadastrale systeem. Het kadaster houdt een overheidsregister dat eigendomsinformatie en grenzen van onroerend bij.

Waarom kadastrale grens uitzetten

Het uitzetten van kadastrale grenzen is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen over de eigendomsgrenzen van percelen grond. Het wordt vaak uitgevoerd door landmeters of bevoegde professionals. De nauwkeurige grensafbakening is van cruciaal belang bij bijvoorbeeld:

Door de perceelgrenzen goed in kaart hebben voorkom je onduidelijkheid bij het bebouwen van de grond zoals het plaatsen van schuttingen, schuurtjes of een aanbouw.

De kadastrale grens inmeten, hoe doen wij dat?

Bij het inmeten en exact uitzetten van de kadastrale grens met piketpaaltje volgen we standaard een aantal stappen. Het is van belang dat de erfgrens nauwkeurig wordt ingemeten en uitgezet. De volgende stappen zijn onderdeel van het proces.

Opvragen kadastraal uittreksel

Via een kadastraal uittreksel vragen we belangrijke informatie op van het perceel in kwestie. Het uittreksel geeft informatie over de grenzen van het perceel, de grootte (exact geregistreerde maten) en eigendomsgegevens. Met name de maten zijn noodzakelijk bij het uitzetten van piketten. De piketten geven de exacte afmetingen aan van het perceel.

Bestaande documentatie raadplegen

Mogelijk zijn er ook andere documenten, zoals eigendomsaktes, notariële akten, en andere relevante papieren, waarin informatie staat over een perceel. De afspraken die hierin staan kunnen afwijken van de gegevens bij het kadaster.

Inmeten en uitzetten

Het inmeten en uitzetten voeren we uit aan de hand van de verkregen informatie van het kadaster en overige documentatie. In deze fase meten we het bestaande perceel op aan de hand van coördinaten. We kunnen dan de exacte maten inmeten en grenzen uitzetten. De grenzen maken we zichtbaar door middel van het plaatsen van piketten die we op de erfgrens plaatsen.

Vergelijking kadastrale gegevens

De uiteindelijke maten vergelijken we nogmaals met de gegevens die bekend zijn bij het kadaster. Eventuele afwijking worden onderzocht en waar nodig nog doorgegeven en aangepast.

Kadastrale erfgrens uitzetten

Kadastrale erfgrens vastleggen

Bij het vastleggen van de kadastrale grenzen identificeren en markeren we de hoekpunten en grenzen van een perceel. Hierbij verrichten we de metingen worden volgens de kadastrale gegevens. De resultaten leggen we vervolgens vast in een kadastraal plan dat de exacte locatie van de grenzen weergeeft.

Het uitzetten van kadastrale grenzen zorgt dus voor een duidelijke definitie van eigendomsgrenzen en draagt bij aan een correcte registratie en beheer van onroerend goed binnen een juridisch kader.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een grensbepaling

Wil je graag de kadastrale grens exact laten inmeten en uitzetten? Dat kan al voor slechts € 630,- incl. BTW. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Vraag een erfgrensbepaling aan
Bepalen erfgrens met grensreconstructie