Volume en oppervlakten grondwerk berekenen

Bepalen volume en oppervlaktemeting

Iedere opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw en infra komt in aanraking met het berekenen van volume en oppervlakten van grondwerk. Volume en oppervlakten grondwerk berekenen is nodig bij bijvoorbeeld het bepalen van de hoeveel grondwerk er nodig is voor het aanleggen van een grondwal? Of hoeveel grondwerk moet er uitgegraven worden voor een cunet of kavel? Deze informatie is van belang om het te verzetten werk te bepalen. Het berekenen van hoeveelheden grondwerk behoort tot de standaard werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Omdat naast het berekenen van volume en oppervlakten, ook het uitzetten, inmeten van uitgevoerde projecten en het verzorgen van revisietekeningen tot onze diensten behoort, kunnen wij opdrachtgevers ontzorgen in het gehele traject van landmeten.

Met eigen ervaring van werken in bouw en infra weten wij als geen ander wat er van ons gevraagd en verwacht wordt tijdens het berekenen van volume en oppervlakten. Wij worden daarom door overheid, aannemers, bouwbedrijven en particulieren op het gebied van hoeveelheden berekenen ingeschakeld voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 

Grondwerk uitzetten

Waarom volume en oppervlakte berekenen grondwerk?

Het berekenen van volume en oppervlakte van grondwerk is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Materialenberekening: Het berekenen van het volume van grondwerk is belangrijk voor het bepalen van de hoeveelheid grond, zand, stenen en andere materialen die nodig zijn om de klus te klaren. Dit is van belang om te weten om de juiste hoeveelheid materialen te bestellen en om verspilling te voorkomen.
  2. Kostenberekening: Het berekenen van het volume van grondwerk is ook belangrijk voor het bepalen van de kosten. Op basis van het volume en de soort grondwerk kan de aannemer of bouwer de kostenraming maken voor de klus.
  3. Ontwerp van het project: Het berekenen van het oppervlak van grondwerk is belangrijk bij het ontwerp van het project. Het helpt bij het bepalen van de juiste afmetingen van het grondwerk, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een fundament voor een gebouw.
  4. Nauwkeurigheid: Door het berekenen van het volume en de oppervlakte van grondwerk kan een aannemer of bouwer de werkzaamheden nauwkeurig plannen en uitvoeren. Hierdoor wordt voorkomen dat er te veel of te weinig grondwerk wordt uitgevoerd en kan het project efficiënter worden uitgevoerd.

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen over onze werkzaamheden? Of graag een geheel vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op

Hoeveelheden berekenen bij uitgraven en aanbrengen grondwerk

Wanneer men grondwerk gaat uitgraven is het essentieel om te weten hoeveel grondwerk er uitgegraven moet worden. Hoeveelheden grondwerk uitgraven berekenen kan aan de hand van een tekening of op locatie waar het grondwerk straks ook daadwerkelijk uitgegraven moet gaan worden. Door aan de hand van een tekening het werk in te meten, ontstaat er data waarmee we de hoeveelheden grondwerk kunnen berekenen. Een andere manier is om op locatie de situatie in te meten.

Wanneer men in een project grondwerk aanbrengen moet, is het van belang om te weten hoeveel grondwerk er aangebracht moet worden. De data op de tekening en de maatvoering op de locatie zelf vormen samen de input voor het berekenen van de hoeveelheid aan te brengen grondwerk.

Kooiker Maatvoering biedt ondersteuning bij een compleet traject in maatvoering berekenen. Een compleet traject bestaat uit meten, uitzetten, hoeveelheden berekenen en een revisietekening achteraf. Nauwkeurig meten is alleen succesvol als het uitzetten hier naadloos op aansluit. Hoeveelheden berekenen is weer afhankelijk van nauwkeurig meten en uitzetten. Wanneer de bouw afgerond is kunnen wij alle zaken opnieuw inmeten zodat er data beschikbaar is voor de revisietekening.

Ervaring in meten, uitzetten en hoeveelheden berekenen

Kooiker Maatvoering heeft veel ervaring in meten, uitzetten en hoeveelheden berekenen en is daarmee de juiste partner in maatvoering. Met behulp van professionele apparatuur voor maatvoering wordt de data geheel naar wens van de opdrachtgever aangeleverd. De apparatuur levert coördinaten en data op 1 à 2 cm nauwkeurig. Deze coördinaten worden direct in het Nederlandse RD-stelsel weergegeven. De hoogte wordt in NAP weergegeven. Een ander bekend en veel gebruikt landmeetkundig meetinstrument is Total Stations. Hiermee meten we hoeken en afstanden op millimeter niveau nauwkeurig om dit vervolgens uit te zetten.

Het meten, uitzetten en hoeveelheden berekenen van terreinen, gebouwen, ondergrondse infrastructuur, grondwerk en andere objecten behoort tot de werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Met professionele apparatuur meten we de gewenste gegevens in. Vervolgens zetten we dit uit in het werk en verzorgen we de revisiemetingen. Zo ontzorgen we onze opdrachtgevers in het gehele traject. Landmeten in de breedste zin van het woord dus. We zijn voornamelijk actief in bouw en infra in opdracht van bouwbedrijven, aannemers, overheid en particulieren. Met eigen ervaring van werken in bouw en infra weten wij als geen ander wat er op gebied van landmeten van ons gevraagd en verwacht wordt.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Graag een vrijblijvende offerte ontvangen voor het berekenen van volume en oppervlakte voor grondwerk? Neem dan contact op.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Wij werken samen met

Logo BAM
Logo Boskalis
Logo Gemeente Amsterdam
Logo van Gelder