Revisietekening maken

Revisietekening laten maken

Wanneer een project is afgerond is het van belang om een revisietekening te maken. We meten het opgeleverde bouwproject of infrastructuur zowel boven- als ondergronds in. Alle data werken we vervolgens uit in een revisietekening in een bestand naar wens van de opdrachtgever.
De revisietekening laat zien hoe de situatie er daadwerkelijk uitziet. Aan de hand van deze tekening kunnen er in de toekomst weer uitbreidingen of aanpassingen gedaan worden aan het gebouw of in de infrastructuur.

Het voor- en achteraf digitaal inmeten van terreinen, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en andere objecten behoort tot de werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Met behulp van moderne apparatuur zetten wij uitgangspunten uit voor bouw en infra. We maken te realiseren projecten inzichtelijk, meten uitgevoerde projecten na en verzorgen revisietekeningen.

 

Revisietekening laten maken?

Wil je de nieuwe situatie van een bouwproject nauwkeurig in kaart brengen en vast laten leggen? Laat dan een revisietekening maken. Meer informatie ontvangen of een revisie aanvragen? Neem dan contact op.

Neem vrijblijvend contact op
Revisietekening maken

Wat is een revisietekening?

Een revisietekening is een bijgewerkte versie van een bestaande bouwtekening, waarop wijzigingen zijn aangebracht. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er tijdens het bouwproces aanpassingen nodig zijn of omdat er fouten zijn ontdekt in de oorspronkelijke bouwtekening. Het doel van een revisietekening is om alle betrokken partijen op de hoogte te stellen van de wijzigingen en om ervoor te zorgen dat het bouwproces soepel verloopt. Het is essentieel dat deze tekening nauwkeurig wordt bijgehouden om problemen te voorkomen tijdens de bouw. Revisietekeningen worden gebruikt tijdens het bouwproces en tijdens de oplevering van het project om te controleren of alle wijzigingen correct zijn uitgevoerd en of het project voldoet aan de specificaties en normen. Op een revisietekening worden de exacte afmetingen en het verloop van kabels en leidingen aangegeven. Dit maakt het mogelijk om bij aanpassingen kabels en leiding en weer makkelijk terug te vinden. Het voorkomt ook eerder schade bij graafwerkzaamheden.

Doel van een revisietekening

Tijdens het bouwproces wordt de revisietekening gebruikt als referentiepunt voor alle betrokken partijen. De aannemer, onderaannemers, ontwerpers, architecten en ingenieurs gebruiken de revisietekening om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen correct worden uitgevoerd en dat het project volgens de specificaties en normen verloopt.

Controle wijzigingen

Bij de oplevering van het project wordt de revisietekening gebruikt om te controleren of alle wijzigingen correct zijn uitgevoerd. Het is van essentieel belang dat alle wijzigingen nauwkeurig worden bijgehouden en dat de revisietekening volledig is, zodat er geen problemen ontstaan tijdens de oplevering van het project.

Documentatie bouwproces

Daarnaast worden revisietekeningen gebruikt voor de documentatie van het bouwproces. Ze bieden een volledig overzicht van alle wijzigingen die zijn aangebracht in de oorspronkelijke bouwtekening. Dit is van belang voor toekomstig onderhoud en reparaties aan het gebouw, omdat de revisietekeningen de basis vormen voor het bijwerken van de documentatie.

Referentiepunt toekomstige bouwprojecten

Ten slotte worden revisietekeningen ook gebruikt voor toekomstige bouwprojecten. Ze bieden een waardevol referentiepunt voor ontwerpers en ingenieurs die soortgelijke projecten moeten uitvoeren. Door het bijhouden van nauwkeurige revisietekeningen kan de efficiëntie en nauwkeurigheid van toekomstige projecten worden verhoogd en de foutkansen verkleind. Ook zorgen we voor een kleinere kans op graafschade en de bijkomende gevolgschade.

 

Weergave revisietekening

Een revisietekening geeft een juiste weergave van een bouw of infrastructuur weer. Door zowel de bovengrondse als ondergrondse situatie in beeld te brengen, ontstaat er een overzichtelijk uitgangspunt. Bij een uitbreiding of aanpassing op de huidige situatie maakt de revisietekening meteen inzichtelijk waar er kabels of leidingen liggen. De uitvoerder kan op basis van de revisietekening bepalen waar er wel of niet gegraven kan worden en waar er extra voorzichtig gewerkt moet worden.

Als het goed is, is een revisietekening nagenoeg hetzelfde als de definitieve bouwtekening. Echter worden de oorspronkelijke tekeningen nooit 100% gevolgd en dat maakt het belang van een revisietekening ook zo groot.

 

Offerte aanvragen

Wil je aanpassingen in de infrastructuur of van bij een bouwproject nauwkeurig in kaart brengen? Laat dan een revisietekening maken. Vraag een offerte aan of neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen