Grondwerk uitzetten

Grondwerk uitzetten

Grondwerk uitzetten is een een belangrijke stap in bouwprojecten voor zowel bouw als infra. Bij het uitzetten van grondwerk zetten we belangrijke punten uit met piketten, geven maten aan op bestaande objecten of brengen markeringen aan op verhardingen. Meestal worden we door de opdrachtgever al ingeschakeld voor het inmeten omdat dit eigenlijk onlosmakelijk verbonden is aan het uitzetten. Omdat het inmeten van uitgevoerde projecten en het verzorgen van revisietekeningen ook tot onze diensten behoort, kunnen wij opdrachtgevers ontzorgen in het gehele traject. Of het nu gaat om het uitgraven van een cunet of kavel, de herinrichting van infrastructuur of de bepaling van hoeveelheden grondwerk: voor de realisatie van projecten is een betrouwbare maatvoering van noodzakelijk belang. Kooiker Maatvoering verzorgt dagelijks het uitzetten van precieze meetgegevens voor diverse projecten in heel Nederland.

Wij worden door overheid, aannemers, bouwbedrijven en particulieren ingeschakeld voor het uitzetten van o.a. het volgende:

Vrijblijvend informatie aanvragen

Wil je meer informatie over het uitzetten van Grondwerk? Of graag een offerte ontvangen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op

Compleet traject in maatvoering

Meten, uitzetten en revisies

Voor de maatvoering van de bouw van een volledig nieuwe woonwijk, de herinrichting van infrastructuur of de bepaling van hoeveelheden grondwerk geldt dat meten en uitzetten zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Een nauwkeurige meting is alleen succesvol als het uitzetwerk hier naadloos op aansluit. Als de maatvoering van een bouwconstructie of infrastructuur niet exact aansluit op de gefabriceerde elementen kan dat resulteren in enorme problemen en vertragingen.

In veel opdrachten is het daarom zo dat Kooiker Maatvoering voor meten en uitzetten ingeschakeld wordt. Dit werkt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer prettiger en efficiënter. De data hoeft niet overgedragen te worden waardoor er minder kans is op fouten, en als opdrachtgever heb je één aanspreekpunt. Nadat wij de data ingemeten hebben, zetten we de data uit. Wanneer de bouw afgerond is kunnen wij alle zaken opnieuw inmeten zodat er data beschikbaar is voor de revisietekening. Zo ontzorgen wij onze opdrachtgevers in het hele traject.

Of het nu gaat om het uitgraven van een cunet of kavel, de herinrichting van infrastructuur of de bepaling van hoeveelheden grondwerk: voor de realisatie van projecten is het nauwkeurig uitzetten van noodzakelijk belang. Kooiker Maatvoering verzorgt dagelijks voor diverse projecten in heel Nederland het uitzetwerk. Met ervaring van werken in bouw en infra en met behulp van moderne GPS-apparatuur zetten wij het werk exact volgens de ingemeten data uit.

Ervaring in meten en uitzetten van grondwerk

Professionele apparatuur

Als landmeetkundig bureau gebruikt Kooiker Maatvoering GPS-meetapparatuur voor het meten en uitzetten van grondwerk. Deze apparatuur levert coördinaten en data op 1 à 2 cm nauwkeurig. Deze coördinaten worden direct in het Nederlandse RD-stelsel weergegeven. De hoogte wordt in NAP weergegeven. Een ander bekend en veel gebruikt landmeetkundig meetinstrument is Total Stations. Hiermee meten we hoeken en afstanden op millimeter niveau nauwkeurig om dit vervolgens uit te zetten.

Kooiker Maatvoering

Het digitaal inmeten en uitzetten van terreinen, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en andere objecten behoort tot de landmeetkundige werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Met professionele apparatuur meten we de gewenste landmeetkundige gegevens in. Vervolgens zetten we dit uit in het werk en verzorgen we de revisiemetingen. Zo ontzorgen we onze opdrachtgevers in het gehele traject. Landmeten in de breedste zin van het woord dus. We zijn voornamelijk actief in bouw en infra in opdracht van bouwbedrijven, aannemers, overheid en particulieren. Met eigen ervaring van werken in bouw en infra weten wij als geen ander wat er op gebied van landmeten van ons gevraagd en verwacht wordt.

Grondwerk uitzetten bouw en infra

Kooiker Groep

Kooiker Maatvoering maakt o.a. met Kooiker Zuigtechniek en Kooiker Aannemersbedrijf deel uit van de Kooiker Groep. De Kooiker Groep is gespecialiseerd in infra en bouw en met jarenlange ervaring een betrouwbare partner. De Kooiker Groep ondersteunt je in:

 • Maatvoering
 • Rioolwerk
 • Bestrating
 • Bouwrijp maken
 • Woonrijp maken
 • Grondwerk

Wil je meer weten over de Kooiker Groep of specifiek over de diensten van Kooiker Maatvoering? Neem dan contact met ons op.

Wat is grondwerk uitzetten?

Bij grondwerk uitzetten bepaal je de exacte locatie van de fundering, muren en andere structurele elementen op een bouwplaats voordat de daadwerkelijke bouw begint. Het begint met het verzamelen van de juiste informatie over de afmetingen en locatie van het bouwproject en het omzetten van deze informatie in een schaaltekening van het bouwproject. We gebruiken meetinstrumenten zoals een theodoliet of totaalstation, gebaseerd op gps locatie bepaling om de afstanden en hoeken tussen de punten op de bouwplaats te meten en meetlinten en markeerstiften worden gebruikt om de locatie van deze punten op de bouwplaats te markeren. Het uitzetten van grondwerk is een cruciale stap bij de constructie van elk bouwproject, omdat een kleine fout in het uitzetten kan leiden tot grote problemen in het latere stadium van de bouw.

Belang van exacte meting bij uitzetten van grondwerk

Het nauwkeurig uitzetten van grondwerk is cruciaal bij de constructie van elk bouwproject, of het nu gaat om een huis, een bedrijfsgebouw of een brug. Het is het proces van het bepalen van de exacte locatie van de fundering, de muren en andere structurele elementen op de bouwplaats voordat de daadwerkelijke bouw begint. In deze tekst zullen we de basisprincipes van het uitzetten van grondwerk bespreken, waarom het belangrijk is en wat er nodig is om deze taak uit te voeren.

Het uitzetten van grondwerk is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de fundering en andere structurele elementen op de juiste plaats worden gebouwd. Een kleine fout in het uitzetten kan leiden tot grote problemen in het latere stadium van de bouw, wat kan leiden tot extra kosten en vertragingen in het bouwproces. Het uitzetten van grondwerk is dus essentieel om ervoor te zorgen dat het bouwproject soepel verloopt.

Hoe wordt grondwerk uitgezet?

Het uitzetten van grondwerk begint met het verzamelen van de juiste informatie over de afmetingen en de locatie van het bouwproject. Vervolgens wordt deze informatie op een schaaltekening van het bouwproject gezet. De schaaltekening wordt gebruikt om de afstanden en hoeken te meten die nodig zijn om de fundering en andere structurele elementen op de bouwplaats te plaatsen.

Om de juiste locatie van de fundering en andere structurele elementen op de bouwplaats te bepalen, worden verschillende meetinstrumenten gebruikt. Een theodoliet of totaalstation wordt gebruikt om de hoeken en afstanden tussen punten te meten. Meetlinten en markeerstiften worden gebruikt om de positie van de punten op de bouwplaats te markeren.

Wat zijn de stappen bij grondwerk uitzetten?

Het uitzetten van grondwerk bestaat uit verschillende stappen. Hier zijn de belangrijkste stappen:

 1. De bouwtekening bestuderen en de afmetingen en locaties bepalen.
 2. Een basislijn markeren met behulp van meetlinten en markeerstiften.
 3. Het uitzetten van hoeken en afstanden met behulp van een theodoliet of totaalstation.
 4. Het markeren van de punten op de bouwplaats met markeerstiften.
 5. Controleren of de punten op de bouwplaats overeenkomen met de tekening.
 6. Het uitzetten van de fundering, muren en andere structurele elementen.

 

Overige diensten