Kadastrale grens bepalen

Een paal op de erfgrens

Ben je van plan een nieuw hek of schutting te plaatsen? Of ben je voornemens uit te bouwen, een schuur of een bedrijfspand neer te zetten? Dan is het verstandig om de erfgrenzen goed in beeld te hebben. De kadastrale grens bepalen en inmeten is belangrijk en kan problemen en geschillen voorkomen.

De kadastrale grens bepalen, hoe doen wij dat?

Bij het bepalen van de kadastrale grens zijn er standaard een aantal stappen die we volgen. Het is van belang dat de erfgrens nauwkeurig wordt ingemeten en uitgezet. De volgende stappen zijn onderdeel van het proces.

Opvragen kadastraal uittreksel

Via een kadastraal uittreksel vragen we belangrijke informatie op van het perceel in kwestie. Het uittreksel geeft informatie over de grenzen van het perceel, de grootte (exact geregistreerde maten) en eigendomsgegevens. Met name de maten zijn noodzakelijk bij het uitzetten van piketten. De piketten geven de exacte afmetingen aan van het perceel.

Bestaande documentatie raadplegen

Mogelijk zijn er ook andere documenten, zoals eigendomsaktes, notariële akten, en andere relevante papieren, waarin informatie staat over een perceel. De afspraken die hierin staan kunnen afwijken van de gegevens bij het kadaster.

Inmeten en uitzetten

Het inmeten en uitzetten voeren we uit aan de hand van de verkregen informatie van het kadaster en overige documentatie. In deze fase meten we het bestaande perceel op aan de hand van coördinaten. We kunnen dan de exacte maten inmeten en grenzen uitzetten. De grenzen maken we zichtbaar door middel van het plaatsen van piketten die we op de erfgrens plaatsen.

Vergelijking kadastrale gegevens

De uiteindelijke maten vergelijken we nogmaals met de gegevens die bekend zijn bij het kadaster. Eventuele afwijking worden onderzocht en waar nodig nog doorgegeven en aangepast.

Wat is het verschil tussen erfgrens en kadastrale grens

De erfgrens en de kadastrale grens zijn twee verschillende begrippen. Ze hebben beide te maken met de grenzen van grondbezit, maar er zit een klein verschil in. De belangrijkste verschillen zijn:

De erfgrens

De kadastrale grens

In veel gevallen vallen de erfgrens en de kadastrale grens samen, maar er kunnen situaties zijn waarin er verschillen optreden. Bijvoorbeeld, als er door de jaren heen wijzigingen zijn aangebracht aan de grenzen van het erf. Te denken valt aan het verplaatsen van hekken, schuttingen of andere grensafscheidingen. Maar ook aan gebouwen de verplaatsingen, het realiseren van een uitbouw of nieuwbouw. Zijn deze aanpassingen aangebracht zonder formele wijzigingen in het kadaster, dan kan er een verschil ontstaan tussen de feitelijke erfgrens en de geregistreerde kadastrale grens. Het opnieuw bepalen van de erfgrens en vastleggen hiervan kan dan veel problemen voorkomen en daarom is een grensreconstructie zo belangrijk.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een grensbepaling

Wil je graag de erfgrens opnieuw laten bepalen en vast laten leggen? Vraag dan nu geheel vrijblijvend een offerte aan voor inmeten en uitzetten van de exacte erfgrens.

Vraag een erfgrensbepaling aan