Volume en oppervlakten berekenen

Dé specialist in maatvoering

Iedere opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw en infra komt in aanraking met het berekenen van volume en oppervlakten. Hoeveel grondwerk is er benodigd voor het aanleggen van een grondwal? Of hoeveel grondwerk moet er uitgegraven worden voor een cunet of kavel? Deze informatie is van belang om het te verzetten werk te bepalen.

Het berekenen van hoeveelheden grondwerk behoort tot de standaard werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Omdat naast het berekenen van volume en oppervlakten, ook het meten, uitzetten en verzorgen van revisietekeningen tot onze diensten behoort, kunnen wij opdrachtgevers ontzorgen in het gehele traject van maatvoering. Wij worden door overheid, aannemers, bouwbedrijven en particulieren ingeschakeld voor o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Controle op aanvoer/afvoer
  • Nulmeting
  • Inhoudsbepaling
  • Bepalen af te voeren hoeveelheden
  • Hoeveelheden grondwerk berekenen
profile picture

Meten is weten

Bel Jarno Kok 0522 46 47 50

of stuur een e-mail naar jarno@kooikermaatvoering.nl

Bekijk
onze andere diensten

Meer informatie?