Revisietekening maken

Ontzorgen en ondersteunen

Wanneer een project is afgerond is het van belang om een revisietekening te maken. Het opgeleverde bouwproject of infrastructuur wordt zowel boven- als ondergronds ingemeten. Alle data wordt in een revisietekening uitgewerkt in een bestand naar wens van de opdrachtgever.

De revisietekening laat zien hoe de situatie er daadwerkelijk uitziet. Aan de hand van deze tekening kunnen er in de toekomst weer uitbreidingen of aanpassingen gedaan worden aan het gebouw of in de infrastructuur.

Het voor- en achteraf digitaal inmeten van terreinen, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en andere objecten behoort tot de werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Met behulp van moderne apparatuur zetten wij uitgangspunten uit voor bouw en infra. We maken te realiseren projecten inzichtelijk, meten uitgevoerde projecten na en verzorgen revisietekeningen.

profile picture

Meten is weten

Bel Jarno Kok 0522 46 47 50
of stuur een e-mail naar
jarno@kooikermaatvoering.nl

Bekijk
onze andere diensten

Meer informatie?