Meten en uitzetten voor bouw en infra

Uitzetten voor bouw en infra

Het meten en uitzetten van grondwerk is een activiteit die behoort tot de standaard werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor zowel bouw als infra. We zetten belangrijke punten uit met piketten, geven maten aan op bestaande objecten of markeringen op verhardingen. Omdat naast het uitzetten, ook het inmeten van uitgevoerde projecten en het verzorgen van revisietekeningen tot onze diensten behoort, kunnen wij opdrachtgevers ontzorgen in het gehele traject.

Met eigen ervaring van werken in bouw en infra weten wij als geen ander wat er van ons gevraagd en verwacht wordt. Wij worden daarom door overheid, aannemers, bouwbedrijven en particulieren ingeschakeld voor het uitzetten van o.a. het volgende:

  • Grondwerk
  • Hoogten
  • Hei- en boorpalen
  • Funderingen
  • Ankerplan
  • Metselwerk
  • Stramienlijnen

Compleet traject in maatvoering

Meten, uitzetten en revisies

Voor zowel de maatvoering van de bouw van een volledig nieuwe woonwijk, de herinrichting van infrastructuur of de bepaling van hoeveelheden grondwerk geldt dat meten en uitzetten zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Een nauwkeurige meting is alleen succesvol als het uitzetwerk hier naadloos op aansluit. Als de maatvoering van een bouwconstructie of infrastructuur niet exact aansluit op de gefabriceerde elementen kan dat resulteren in enorme problemen en vertragingen.

In veel opdrachten is het daarom zo dat Kooiker Maatvoering voor zowel meten als uitzetten ingeschakeld wordt. Dit werkt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer prettiger en efficiënter. De data hoeft niet overgedragen te worden waardoor er minder kans is op fouten, en als opdrachtgever heeft u één aanspreekpunt. Nadat wij de data ingemeten hebben, zetten we de data uit. Wanneer de bouw afgerond is kunnen wij alle zaken opnieuw inmeten zodat er data beschikbaar is voor de revisietekening. Zo ontzorgen wij onze opdrachtgevers in het hele traject.

Of het nu gaat om het uitgraven van een cunet of kavel, de herinrichting van infrastructuur of de bepaling van hoeveelheden grondwerk: voor de realisatie van projecten is het nauwkeurig uitzetten van noodzakelijk belang. Kooiker Maatvoering verzorgt dagelijks voor diverse projecten in heel Nederland het uitzetwerk. Met ervaring van werken in bouw en infra en met behulp van moderne GPS-apparatuur zetten wij het werk exact volgens de ingemeten data uit.

profile picture

Meten is weten

Bel Jarno Kok 0522 46 47 50
of stuur een e-mail naar
jarno@kooikermaatvoering.nl

Ervaring in meten en uitzetten

Uitzetten van data

Professionele apparatuur
Als landmeetkundig bureau gebruikt Kooiker Maatvoering GPS-meetapparatuur voor het meten en uitzetten van grondwerk. Deze apparatuur levert coördinaten en data op 1 á 2 cm nauwkeurig. Deze coördinaten worden direct in het Nederlandse RD-stelsel weergegeven. De hoogte wordt in NAP weergegeven. Een ander bekend en veel gebruikt landmeetkundig meetinstrument is Total Stations. Hiermee meten we hoeken en afstanden op millimeter niveau nauwkeurig om dit vervolgens uit te zetten.

Kooiker Maatvoering
Het digitaal inmeten en uitzetten van terreinen, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en andere objecten behoort tot de landmeetkundige werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Met professionele apparatuur meten we de gewenste landmeetkundige gegevens in. Vervolgens zetten we dit uit in het werk en verzorgen we de revisiemetingen. Zo ontzorgen we onze opdrachtgevers in het gehele traject. Landmeten in de breedste zin van het woord dus. We zijn voornamelijk actief in bouw en infra in opdracht van bouwbedrijven, aannemers, overheid en particulieren. Met eigen ervaring van werken in bouw en infra weten wij als geen ander wat er op gebied van landmeten van ons gevraagd en verwacht wordt.

Meer informatie?