Landmeten voor bouw en infra

Maatvoering voor bouw en infra

Het landmeten van terreinen, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en andere objecten behoort tot de werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Met behulp van moderne apparatuur zetten wij uitgangspunten uit voor bouw en infra. We maken te realiseren projecten inzichtelijk, meten uitgevoerde projecten na en verzorgen revisietekeningen. De ingemeten data zetten we direct uit op de te bebouwen grond. Zo ontzorgen wij onze opdrachtgevers in het gehele traject van landmeten.

Met eigen ervaring van werken in bouw en infra weet Kooiker Maatvoering als geen ander wat er door de opdrachtgever gevraagd en verwacht wordt. Een exacte landmeting staat immers aan de basis van een bouw- of infra-project. Wij worden daarom door overheid, bouwbedrijven, aannemers en particulieren ingeschakeld voor onder andere de volgende landmeetkundige werkzaamheden:

  • De positionering van een gebouw of (ondergrondse) infrastructuur
  • Inmeten van een kavel en erfgrenzen
  • Objecten in bouwconstructies (bijv. heipalen, fundering, ankers)
  • Maatvoeren van grondwerk
  • Hoogtemetingen
  • Revisietekening
profile picture

Meten is weten

Bel Jarno Kok 0522 46 47 50
of stuur een e-mail naar
jarno@kooikermaatvoering.nl

Landmeetdiensten voor kavels, objecten en grondwerk

Alle vraagstukken in maatvoering

Of het nu gaat om het landmeten van de bouw van een volledig nieuwe woonwijk, een herinrichting van infrastructuur of de bepaling van hoeveelheden grondwerk: landmeetdiensten moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Een nauwkeurige landmeting is van essentieel belang. De volgende landmeetdiensten voeren wij uit voor bouw en infra. De ingemeten gegevens kunnen we direct uitzetten op de te bebouwen grond.

Nulmeting
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gebied ingemeten door onze landmeters zodat er achteraf bepaald kan worden of er zich veranderingen hebben voorgedaan. Zo kan er bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden of de grond verzakt is na bepaalde werkzaamheden.

Situatiemeting
Een situatiemeting geeft inzicht in de situatie van een kavel of cunet. We landmeten tot in detail de grenzen en posities van reeds aanwezige of te plaatsen objecten in. Eerst wordt de positionering van het gebouw of infrastructuur bepaald. Vervolgens wordt de positie van heipalen, fundering, ankers en andere objecten ingemeten.

Hoogtemeting
Het landmeten van hoogteverschil tussen diverse punten kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een waterpas-toestel of GPS-meting.

Volumemeting / Hoeveelheidsbepaling
Volumemetingen geven inzicht in de hoeveelheid te verzetten grondwerk. Zo kan een kelder of tunnel bijvoorbeeld ingemeten worden. Met de landgemeten data kan berekend worden hoeveel grond er uitgegraven dient te worden. Andersom kunnen we ook bepalen hoeveel grond er nodig is voor het vullen van een uitgraving of voor het egaliseren van een kavel.

Revisiemetingen
Als een project is afgerond, is het van belang om het bestaande kaartmateriaal aan te passen naar de nieuwe situatie. Kooiker Maatvoering levert de gegevens aan in het gewenste bestandsformaat.

Landmeetkundig bureau

Specialisten in maatvoering

Professionele apparatuur
Als landmeetkundig bureau gebruikt Kooiker Maatvoering GPS-meetapparatuur voor het landmeten en uitzetten van grondwerk. Deze apparatuur levert coördinaten en data op 1 á 2 cm nauwkeurig. Deze coördinaten worden direct in het Nederlandse RD-stelsel weergegeven. De hoogte wordt in NAP weergegeven. Een ander bekend en veel gebruikt landmeetkundig meetinstrument is Total Stations. Hiermee meten we hoeken en afstanden op millimeter niveau nauwkeurig.

Kooiker Maatvoering
Het digitaal inmeten en uitzetten van terreinen, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en andere objecten behoort tot de landmeetkundige werkzaamheden van Kooiker Maatvoering. Met professionele apparatuur meten we de gewenste landmeetkundige gegevens in. Vervolgens zetten we dit uit in het werk en verzorgen we de revisiemetingen. Zo ontzorgen we onze opdrachtgevers in het gehele traject. Landmeten in de breedste zin van het woord dus. We zijn voornamelijk actief in bouw en infra in opdracht van bouwbedrijven, aannemers, overheid en particulieren. Met eigen ervaring van werken in bouw en infra weten wij als geen ander wat er op gebied van landmeten van ons gevraagd en verwacht wordt.

Meer informatie?